Marknadens bästa AI-aktier spås ha en enorm potential

Marknadens bästa AI-aktier spås ha en enorm potential

15 juli, 2023 Av av Alvar Åberg

Den moderna teknikens outtröttliga frammarsch har skapat nya och spännande möjligheter för investerare världen över. Idag är ett av de områden som är allra mest på tapeten den artificiella intelligensen (AI:n). Detta beror på att tekniken tros kunna förändra världen som vi idag känner den och ha en stor inverkan på en rad olika branscher. Därför söker många investerare med ljus och lykta efter marknadens bästa AI-aktier.

Den artificiella intelligensen tros nämligen kunna ha en så pass stor inverkan på vår värld att den jämförs med ångmotorn, elektriciteten och till och med internet. Fortsätt att läsa så ska vi berättar varför denna trend är så intressant för dig som investerare att hoppa på!

3 skäl att sondera terrängen i jakt på marknadens bästa AI-aktier

Det finns en bra lista över marknadens bästa AI-aktier som du bör titta närmare på för att finna inspiration. När du tittar närmare på listan bör du ha anledningarna till att många investerare tittar på just dessa bolag i åtanke. Anledningarna till att många söker guld i just denna bransch är:

  • Den snabba tillväxt som förutspås. AI-marknaden spås få en exponentiell tillväxt under de närmaste åren. Enligt en rapport från Grand View Research värderades den globala AI-marknaden till 62,35 miljarder USD år 2020. Den förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 40,2 % fram till 2028. Dessa siffror visar på en snabbt växande marknad som kan erbjuda spännande tillväxtpotential för dig som investerare.
  • Genomgripande inverkan på alla branscher. En annan anledning till att den artificiella intelligensen är så het just nu är den inverkan som den förutspås få på alla branscher. Den kan nämligen tillämpas i en rad olika branscher, såsom hälso- och sjukvård, finans, transport och detaljhandel. Algoritmerna tros bland annat kunna förutsäga sjukdomar, driva autonoma fordon, göra finansiella prognoser och optimera leveranskedjor. Den breda tillämpningen av tekniken gör att investeringar i den är mer diversifierade än en satsning på enbart en bransch. Istället ska tekniken revolutionera flera olika sektorer.
  • Statliga initiativ och finansieringar. Regeringar världen över inser potentialen med artificiell intelligens. Därför finansierar de forskning- och utvecklingsprojekt. Detta är något som tros kunna driva på utvecklingen såväl som kurserna för de bästa AI-aktier som idag finns att investera i.